CROCS™ vidurio sezono išpardavimas! Nuolaidos iki -30%! Katalogas>>
NEMOKAMAS PRISTATYMAS per 0-2 d.d. atsiimant užsakymą parduotuvėje!

El. parduotuvės taisyklės

 

I. Bendrosios nuostatos

 1. „Crocs internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą ir įsigyjant prekes UAB „Open24, įmonės kodas 300569944, PVM mokėtojo kodas LT100002476918, registracijos adresas Turgelių 1, LT-02103, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registre, (toliau – „Crocs arba Pardavėjas) Parduotuvėje.
 2. „Crocs turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo „Crocs Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis sutinka, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo sutikimą su Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu „Crocs, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 4. „Crocs atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos nepageidaujamos pasekmės kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

II. Privatumo politika

 1. Klientui pageidaujant gauti „Crocs informacinius pranešimus, klientui sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
 2. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai Crocs.lt svetainėje skirti:
  • Užtikrinti nuoseklų svetainės funkcionalumą
  • Užtikrinti prekių krepšelio funkcionalumą
  • Priminti apie patikusias prekes
  • Rinkti puslapio lankymo statistiką

  Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite naudojamos naršyklės gamintojo instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“.

  Pastaba: ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės galimybėmis.

 3. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pirkimo-pardavimo sutarties (toliau - Sutartis arba Pirkimo-pardavimo sutartis) sudarymui ir prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; gimimo data (kai prašoma), gyvenamosios vietos adresas (kai prašoma), adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti užsakymo formoje prašomi nurodyti būtini duomenys. „Crocs“ patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami Sutarties vykdymo ir prekių pristatymo tikslais. „Crocs įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus „Crocs partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 4. Klientas, užsiregistruodamas „Crocs Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Užsiregistruodamas Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes „Crocs Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, „Crocs atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės ir/ar galimų Kliento nuostolių. Visi veiksmai, atlikti naudojant Kliento prisijungimo duomenis, laikomi atliktais Kliento ir Klientas prisiima visą atsakomybę dėl veiksmų, atliktų naudojant jo prisijungimo duomenis.
 5. Klientas visiškai atsako už jo registracijos formoje ir/ar užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą.
 6. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant „Crocs Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
 7. „Crocs patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

 

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus Pirkimo-pardavimo sutarčiai tarp „Crocs ir Kliento sudaryti ir Kliento  pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, gimimo datągyvenamosios vietos adresą (kai prašoma), adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi sudarant Sutartį ir pristatant užsakytas prekes. „Crocs patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pirkimo-pardavimo vykdymo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo „Crocs Parduotuvėje būdų (plačiau – V Taisyklių skyriuje). Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo laikas iš galimų „Crocs pristatymo laiko variantų, nurodomų valandų intervalu. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti nurodytu prekių pristatymo adresu. 
 4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą „Crocs. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis suveda visus Sutarčiai sudaryti privalomus duomenis ir pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su „Crocs Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą paspaudžiant "PATVIRTINTI UŽSAKYMĄ", jis nusiunčiamas „Crocs. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna „Crocs. Kartu nuo to momento laikoma, jog tarp Kliento ir „Crocs yra sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis. Tačiau „Crocs prievolė vykdyti Sutartį kyla tik nuo to momento, kai „Crocs gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko (kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę) apie atsiskaitymą už pasirinktas prekes; kai atsiskaitoma banko pavedimu, „Crocs prievolė vykdyti Sutartį kyla tik kai gaunamas Kliento mokėjimas; kai atsiskaitoma grynaisiais pristačius prekes arba kortele paštomate arba kai Klientas nustatyta tvarka pasirenka teisę atsiskaityti už prekes per 15 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo – „Crocs prievolė vykdyti Sutartį kyla nuo to momento, kai klientas patvirtina savo užsakymą „CrocsParduotuvėje.
 6. Klientui pateikus užsakymą, „Crocs sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
 7. „Crocs gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą ir atsiskaitė už užsakytas prekes, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas „Crocs prievolės vykdyti su Klientu sudarytą Sutartį pradžios momentu, išskyrus atvejus, kai atsiskaitoma grynaisiais pristačius prekes arba kortele paštomate arba kai Klientas nustatyta tvarka pasirenka teisę atsiskaityti už prekes per 15 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo.
 8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas „Crocs duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 10. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline lietuvių kalba, jai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Lietuvos teismų jurisdikcija.

 

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
 2. „Crocs nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
 3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta su PVM. Į nurodomą prekės kainą neįskaičiuotas prekės pristatymo mokestis, kurį moka Klientas ir kuris nurodomas suformavus užsakymą.
 5.  „Crocs parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el. paštu  „Crocs, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl „Crocs ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.  „Crocs per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 6.  „Crocs įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1.   Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas,  „Crocs įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.2.    „Crocs“ įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.3.   „Crocs įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį.  „Crocs neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame  „Crocs.

6.4.    „Crocs visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

6.5.   Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas,  „Crocs įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

6.6.   Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes ir sumoka nurodytą prekių pristatymo kainą vienu iš  „Crocs Parduotuvėje nurodytų būdu: banko pavedimu, naudodamasis savo banku internete, atsiskaitydamas kreditine kortele arba mokėdamas grynais. Įmonė pasilieka teisę keisti mokėjimo būdus.
 2. Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes ir prekių pristatymą atsiskaityti nedelsiant (šiuo atveju prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik nuo apmokėjimo gavimo momento), jeigu Klientas pasirenka mokėti už prekes jas pristačius, jis įsipareigoja atsiskaityti atsiimdamas prekes.

 

VI. Prekių grąžinimas

 1. Klientui suteikiama galimybė nepatinkančias prekes grąžinti.
 2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 365 dienas nuo užsakymo patvirtinimo momento. Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
 3. Prekių grąžinimas galimi tik tada, kai grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

  a)    nebuvo naudojamos;

  b)   nebuvo sugadintos;

  c)    išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

  d)   neprarado prekinės išvaizdos.

 4. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.
 5. Klientas grąžindamas prekes į fizines „Crocs parduotuves (jei šalyje yra „Crocs fizinė parduotuvė), visai atvejais privalo pateikti „Crocs prekių įsigijimo dokumentus.
 6. Daiktų grąžinamas atliekamas Klientui užpildžius nustatytą formą „Crocs internetiniame puslapyje, kurioje turi būti nurodoma, kas grąžinama bei nurodoma grąžinimo priežastis, ir išsiunčiant daiktus Pardavėjui „Crocs arba perduodant juos į fizinę „Crocs parduotuvę. Iki grąžinamos ar keičiamos prekės pristatymo Pardavėjui, prekės sugadinimo rizika tenka Klientui.
 7. Klientui grąžinama sumokėta suma, įskaitant kainą  už pristatymą. „Crocs neprivalo grąžinti Klientui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu „Crocs pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
 8. Prekės gali būti grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos supildymo.
 9. Tuo atveju, kai pirkėjo įsigyta prekė turi kokybės trūkumų, pirkėjo reikalavimai dėl kokybės trūkumų pardavėjui gali būti pareiškiami per 2 metų garantinį terminą, t. y, pirkėjas per 2 metų garantinį terminą savo pasirinkimu turi teisę iš pardavėjo reikalauti:

  1) nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

  2) nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

  3) sumažinti prekės kainą arba

  4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą (Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalis).

 10. Garantija gamyklinio defekto atveju - 2 metai.

 

VII. Prekių pristatymas

 1. „Crocs įsipareigoja siekti prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 2 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai „Crocs sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, „Crocs įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, pasirinkti prekių pristatymo laiką (nurodomas laiko intervalu) bei asmenį, kuris priims prekes.
 3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats arba užtikrinti, kad prekes priimtų asmuo, kuris buvo Kliento nurodytas užsakant prekes. Tuo atveju, kai jis pats arba jo užsakyme nurodytas asmuo prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti „Crocs pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 4. Prekės, užsakytos „Crocs internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos (informacijos ieškoti Parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“). Prekės pristatomos užsakyme nurodytu laiku. Pristatymo laiką Klientas pasirenka pateikdamas užsakymą. Pristatymo laikas nurodomas ir Klientui siunčiamame užsakymo patvirtinime. Tais atvejais, kai nustatytu laiku Klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti el. paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).
 5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių įgaliotai kurjerių tarnybai neturėjus galimybių pristatyti prekes, kurjerių tarnyba papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos „Crocs, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, „Crocs visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
 6. Klientas privalo nedelsiant informuoti „Crocs elektroniniu paštu:

  a) jeigu nurodžius laiko intervalą, kuriuo turi būti pristatyta siunta, siunta nėra pristatoma arba kurjeriai vėluoja daugiau nei 15 minučių po laiko intervalo pabaigos;

  b) jeigu kreipiantis į kurjerius nurodytu elektroninio pašto adresu atsakymas į užklausą nėra pateikiamas per 4 darbo valandas arba jeigu kreipiantis nurodytu telefono numeriu nėra pateikiamas atsakymas;

  c) jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;

  d) visais atvejais nedelsiant informuoti „Crocs, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

 7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, „Crocs atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
 8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, sugadintos, neatitinkančios prekinės išvaizdos -Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai „Crocs“ elektroniniu paštu klientams@crocs.lt pateikiant prekių nuotraukas. 

 

VIII. Komentarų talpinimas

 1. Visas komentarų talpinimo Svečių knygoje ir Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja „Crocs. Bet koks komentaro talpinimas „Crocs elektroninėje parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis „Crocs nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.
 2. „Crocs visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek LR teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu „Crocs pasilieka teisę šalinti bet kokius Svečių knygoje ir Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.
 3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą „Crocs elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

 

IX. Kitos nuostatos

 1. Visi pranešimai „Crocs“ turi būti teikiami elektroniniu paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).
 2. Sutartis tarp Kliento ir „Crocs sudaroma ir vykdoma valstybine lietuvių kalba, jai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Lietuvos teismų jurisdikcija.

 

X. Ginčų sprendimas ir EGS platforma

 1. Klientas, norėdamas pateikti skundą, turi kreiptis tiesiogiai į UAB Open24 užpildydamas formą svetainėje www.crocs.lt per savo paskyrą arba informaciją siųsdamas elektroniniu paštu klientams@crocs.lt.
 2. Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu UAB Open24 atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas tarnyba@vvtat.lt, telefonas 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ .
 3. Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/

Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.

Naujausi taisyklių pakeitimai buvo padaryti 2023-05-24.
Norėdami susipažinti su redakcija, galiojusia iki 2023-05-24, spustelėkite šią nuorodą: Internetinės parduotuvės taisyklės (iki 2023-05-24).